Ingenjörsaktiebolaget Skoog

Skoog Engineering Inc.

Vi erbjuder ingenjörstjänster och utbildning inom fordonsindustrin, robotik och andra avancerade mekatroniska applikationer.

Våra specialistområden är inbyggda system, lågnivåmjukvara, styr- & reglerteknik, elektrifierade drivlinor, elmaskiner, kraftelektronik, teknisk arkitektur, kravuppfyllning och teknisk projektledning. Vi utför även utbildning av personal inom t.ex. elsäkerhet, utvecklingsmetodik och funktionalitet hos elektriska drivlinor för fordon.

Vi jobbar med produktframtagning med allt från enstaka små prototypserier i utvecklingsprojekt, till undelag för massproduktion av fordonscertifierade komponenter. För små prototyperier av elektronik kan vi producera i eget lab, eller i samarbete med vårt nätverk av tillverkning- och utvecklingspartners.

Vi är verksamma i huvudsak på Svenska västkusten, från Öresundsregionen till Storgöteborg.

Konsultföretaget har drivits som enskild firma sedan 2009, och sedan 2019 som aktiebolag.